Behandling med medicin

Behandling af produktionsdyr med receptpligtig medicin må kun foretages af en dyrlæge. Det er nødvendigt at foretage et sygebesøg for at tilse dyret / dyrene inden behandlingen kan påbegyndes.

Fødevareminesteriet har via BEK nr 482 af 29/05/2007 udstukket de love som skal følges af dyrlægen:

Når vi behandler dine dyr vil du modtage skriftlig og mundtlig information om behandlingen. Besøget samt forbrug af medicin vil blive registreret i fødevareminesteriet´s database “vetstat”.

Det er vigtig at besætningsejeren er helt opdateret omkring den lovgivning som gælder for besætningen. Derfor anbefaler vi et årligt besætningsbesøg hvor disse regler gennemgåes.

Sidebar